Przepisy

Ostatnio zmieniane Prawo o ruchu drogowym przez przepisy budowlane tworzą dalszy chaos i dalej odbiegają od ratyfikowanej Konwencji Wiedeńskiej. Dodatkowo zezwala się na „odlotowe” rozwiązania komunikacyjne …

To nie służy bezpieczeństwu w ruchu drogowym!

Zmiana podstawowych pojęć:

https://www.prawko-kwartnik.com/zmiana-definicji-2022.php

O podstawowych niezbędnych działaniach i brakach w obowiązujących przepisach pisałem:

https://naszadroga.pl/?pl_przepisy,4