audyt-BRD


W POLSCE CODZIENNIE
BYŁO W ROKU
2007 2017
ZGŁOSZONYCH KOLIZJI 1060 1196
WYPADKÓW DROGOWYCH 136 90
OSÓB RANNYCH 173 121
OSÓB ZABITYCH 16 8
NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIE:
– w miesiącach letnich;
– w piątki;
– w godzinach 16 – 19
a szczególnie w godzinach 17 – 18 !!!
(statystyka wypadków drogowych KG Policji)
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
– podaje, że codziennie na kuli ziemskiej:
ginie ok.3400 osób a dziesiątki milionów doznaje obrażeń.

UWAGA – POGLĄDY KONTROWERSYJNE !

WSTĘP: Strona jest przeznaczona dla organizatorów ruchu drogowego (ustawodawcy, projektanci, wykonawcy, kontrolujący, nadzorujący). Na tej stronie będę publikował własne przemyślenia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Strona ma charakter otwarty. Jest miejsce na Państwa uwagi, sugestie i koncepcje, z którymi należałoby się podzielić w imię wspólnego bezpieczeństwa. Można się nie zgodzić z moimi pomysłami, mogę nie mieć racji, mogę wszystkiego nie znać – ale ….

A. CECHY DOBREJ ORGANIZACJI RUCHU TO:

  1. – LOGICZNE I OCZEKIWANE PRZEZ WSZYSTKICH ROZWIĄZANIA,
  2. – UZYSKIWANIE MAX PŁYNNOŚCI RUCHU, MAX PRĘDKOŚCI PODRÓŻNEJ,
  3. – RZETELNA INFORMACJA I ELIMINACJA NAJWIĘKSZYCH ZAGROŻEŃ,
  4. – BRAK PRZESADY W STOSOWANIU ŚRODKÓW BRD,
  5. – ELIMINACJA PUŁAPEK.

B. SYTUACJE NIEWŁAŚCIWE:

I. USTAWODAWSTWO

1.NIEPRAWIDŁOWA FILOZOFIA podejścia do bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na maksymalnym przerywaniu ruchu m.in.: znakami STOP, sygnalizacją świetlną, progami zwalniającymi, ciasnymi pasami ruchu itp…
ZAMIAST UZNANIA, że większość kierowców ma zdrowy rozsądek a dla tych nielicznych bez rozsądku te utrudnienia nie są przeszkodą.
2.DOBRA FILOZOFIA to: jasne – zrozumiałe dla większości kierowców prawo drogowe, skrzyżowania bezkolizyjne, parkingi wielopoziomowe, drogi dwujezdniowe, pasy włączania i wyłączania z ruchu, pasy ruchu powolnego, trzecie pasy na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych umożliwiające wyprzedzanie, skręcanie w lewo, oddzielanie ruchu pieszego i rowerowego od jezdni, przejścia nadziemne lub podziemne itp.
REZULTATEM takich działań będzie rzeczywista poprawa BRD oraz chętne przestrzeganie przepisów przez kierowców. Będzie szansa na zwiększenie szybkości podróżnej (obecna jest równa prędkości „sfatygowanego malucha”).

II. PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO:

1.Organizowanie ruchu niezgodnie z powszechnym oczekiwaniem, niezgodnie z ogólną wiedzą i stosowaniem przepisów ruchu drogowego przez jej uczestników.
2.Projektowanie i wykonywanie ciasnych pasów ruchu, skrzyżowań, zakrętów w których pojazdy ciężarowe nie mogą się zmieścić. W tych planach brak jest przewidzianego miejsca dla rowerzystów.
3.Tolerowanie istnienia zakrętów z dziurami, koleinami, łatami o różnym wyglądzie i przyczepności,ze śmiertelnym zagrożeniem na poboczu.
4.Przypadki braku ciągłości ruchu prawym pasem ( prawy pas nie powinien zanikać).
5.Wykonywanie wysepek (azyli) niezgodnie z normą, bez oświetlenia, bez oznakowania (brak znaku?) zamiast przejezdnej „łezki”. Chyba zbyt często te azyle są naruszane. W przypadkach złej widoczności kierowca większą uwagę zwraca na prawe pobocze (słabo widoczni piesi, nieoświetleni rowerzyści) niż na oś jezdni, gdzie nagle może wyrosnąć azyl.

III. NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM STOSOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH:

1.Znak STOP ustawiony w miejscu doskonałej widoczności zamiast znaku: Ustąp pierwszeństwa.
2.Linia warunkowego zatrzymania w związku ze znakiem STOP malowana w miejscu doskonałej widoczności. (Bez linii jest możliwy przejazd po zatrzymaniu w miejscu o dobrej widoczności z drugiej, trzeciej pozycji…)
3.Stosowanie znaku końca obowiązywania jakiegoś ograniczenia np. koniec zakazu wyprzedzania przed skrzyżowaniem jeśli zakaz ten dalej obowiązuje – wynika z innych przepisów. Takie działanie jest tworzeniem śmiertelnego zagrożenia.
4.Podobnie przy znakach zakazu postoju czy zatrzymywania (koniec a tu przystanek, skrzyżowanie…) to znów pułapki do wykorzystywania przez służby mundurowe.
5.Stosowanie znaku ograniczenia prędkości bez logicznego uzasadnienia (albo przyczyna ustała a znak pozostał), brak współgrania:
– ze znakami początek i koniec obszaru zabudowanego,
– ze skrzyżowaniami z drogą twardą,
6.Brak współgrania znaków pionowych z poziomymi np: znak niebezpieczny zakręt z linią przerywaną, ustąp pierwszeństwa z linią warunkową ciągłą, linie krawężnikowe ciągłe w obrębie skrzyżowań zamiast dodatkowych pasów ruchu dla zmieniających kierunek jazdy, itp
7.Stosowanie znaku początek lub koniec obszaru zabudowanego niezgodnie z przeznaczeniem i ustawą – drogowcy mają już wytyczne zawarte w Dz.Ust. nr 220 z 2003 i nic się w stosowaniu nie zmienia !
8.Znakowanie kierunków do miejscowości mniej znanych lub rzadko uczęszczanych zamiast dominującej na danej trasie.
Malowanie strzałek na tablicach drogowskazowych niezwiązanych lub niewyraźnie powiązanych z kierunkami. Strzałka kierunku powinna być jednoznacznie związana z miejscowościami, których dotyczy.
W mieście powiatowym powinienem znaleźć kierunek do gmin, sąsiednich powiatów, do województwa.
Jeśli jestem w gminie to kierunek powiatu itd.
Znakowanie CENTRUM ale nie wiadomo jakiej miejscowości. Powinno być: „CENTRUM (Nazwa miasta)”.
9.Znaki umieszczane są na rurach w sposób, który umożliwia łatwe ich okręcanie przez chuliganów.
10.Moda na oklejanie znaków nalepkami przez kibiców klubów sportowych – czy naprawdę nie ma na to sposobu?
11. Brak oznakowania znakiem P-10 przejść dla pieszych na progach zwalniających ( to nie może być szaro-brunatna kostka ). Zobacz porównanie widocznośc przejścia .
12. Brak oznakowania znakiem strefa zamieszkania jezdni i ulic wykonanych z kostki ( piesi nie rozróżniają chodnika od jezdni ).
13. Linia podwójna ciągła przerywana co 10m umożliwiająca zjazdy do posesji nawet na drogach o dopuszczalnej prędkości 90 km/godz. W Czechach zabrania się ustawowo skręcania poza obszarem zabudowanym w lewo jeśli nie ma do tego skrętu dodatkowego pasa ruchu. Takie malowanie jest zachętą dla kierującego do łamania art.3 PoRD ,który zabrania utrudniania i blokowania możliwości ruchu innym jego uczestnikom.

IV. BŁĘDY W STOSOWANIU SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ:

1.Niezgodne z logiką i przesadne stosowanie sygnalizacji warunkowej np. przy skręcie w prawo przy braku dodatkowego pasa ruchu, braku ruchu pieszego na danym kierunku jazdy – lepsze byłoby czasem zastosowanie znaku „ustąp pierwszeństwa”.
2.Stosowanie „nowatorskich rozwiązań” powinno być zabronione. Wszyscy uczestnicy ruchu i jego organizatorzy winni znać wszelkie możliwe rozwiązania do praktycznego stosowania (np. sygnalizator zwykły przechodzący w kierunkowy, sygnalizator zwykły – skręt w lewo i z przeciwka nie jadą). Sytuacje takie często dezorientują mniej doświadczonych uczestników ruchu drogowego.
3.Nadmierna ilość sygnalizatorów przy braku „zielonej fali” znakomicie utrudnia ruch.
4.Sygnalizatory dla pieszych zabraniające przejścia – mimo, że droga jest wolna. 

V. MAŁO SKUTECZNE ELIMINOWANIE Z RUCHU POTENCJALNYCH ZABÓJCÓW:

1.Kierowca popełniający wykroczenie pow. 6 pkt karnych na oczach wielu innych kierowców a nawet zagrażający ich mieniu czy życiu – jest i czuje się bezkarny.
2.Brak wyraźnego określenia przestępstw w ruchu drogowym wraz z sankcjami z nimi związanymi.

VI. NIESPRAWIEDLIWA OCENA PRACY INSTRUKTORÓW:
1. Próba przekonania społeczeństwa, że 30 godz. jazdy i 30 godz. teorii ukształtują młodego człowieka.
2. Pobieżna i mało wnikliwa ocena przyczyn wypadków a zwłaszcza z udziałem młodych kierowców.
W MOJEJ OCENIE PRZYCZYNY TO:
– frustracja związana z brakiem perspektyw życiowych,
– import ideologii nie uznających żadnych zasad – w tym przepisów ruchu drogowego,
– brak systemu wychowania i kształcenia zwłaszcza komunikacyjnego i do życia społecznego,
– mało dobrych przykładów prawidłowego zachowania się w ruchu,
– potrzeba pokazania mody i umiejętności rajdowych (nie mam nic przeciw – tylko na drodze prywatnej za własne pieniądze i na własne ryzyko),
– niewłaściwa samoocena umiejętności (dlatego jestem przeciw ćwiczeniu poślizgów w początkach nauki bo jeśli młodemu uda się raz to będzie uważał, że zawsze to zrobi !),
– możliwości kupienia prawa jazdy zdecydowanie zniechęcają kursantów do wylewania potu na ćwiczeniach,
– i dopiero system szkolenia i egzaminowania, a tu przy zezwoleniu na niezdrową konkurencję i na możliwość działalności gospodarczej poniżej kosztów z cenami zjechano poniżej kosztów uczciwej pracy.


WNIOSKI – PROPOZYCJE ZMIAN – KIERUNKI DZIAŁAŃ
UWAGA – POGLĄDY KONTROWERSYJNE !

I. W ZARZĄDZANIU DROGĄ:
1.Wprowadzić obowiązek szkolenia zarządców dróg w zakresie przepisów ruchu drogowego, psychologii uczestnika ruchu drogowego oraz jasno określić ich odpowiedzialność w tym zakresie.
2.Zdefiniować istniejące rozwiązania komunikacyjne, określić normy ich projektowania, wykonania, korzystania. Stosowane rozwiązania publikować, upowszechniać w środkach masowego przekazu, w podręcznikach dla kierowców itp.
3.Stosowanie najlepszych możliwych rozwiązań, które będą zwiększały średnią prędkość podróżną, płynność jazdy, eliminowały zagrożenia i pułapki, poprawiały brd.
Np:
a. każde zezwolenie na skręt w lewo poza obszarem zabudowanym powinno mieć trzeci pas ruchu do jego bezpiecznego wykonania. Niekoniecznie muszą to być wysepki, które nieoznaczone, nieoświetlone stanowią dodatkowe zagrożenie w ruchu. Lepszym rozwiązaniem są linie lub ewentualnie przejezdne „łezki”.
b. budowa skrzyżowań bezkolizyjnych,
c. budowa dodatkowych pasów ruchu umożliwiających wyprzedzanie, włączanie i wyłączanie z ruchu,
d. budowa pasów ruchu powolnego,
e. budowa dróg dwujezdniowych…

II. W PRZEPISACH:
1.Wprowadzić tabliczkę pod znakami o wymiarach 30×30 cm z symbolem czarnego punktu – do oznaczenia śmiertelnie niebezpiecznych sytuacji i miejsc (w których np. w ciągu ostatniego roku zginął człowiek). Takie obok przykładowe oznakowanie czytać można jako „śmiertelnie niebezpieczny zakręt w prawo”.

czarny punkt

2.Kombinację dwóch znaków:np niebezpieczny zakręt z ograniczeniem prędkości można by stosować jako ograniczenie w samym łuku a podana prędkość oznaczałaby prędkość bezpieczną dla tego zakrętu w normalnych warunkach.
Może też być kwadratowe ograniczenie prędkości.

zakret

3.Kombinacja dwóch znaków: ustąp pierwszeństwa i ruch okrężny jest zmianą pierwszeństwa – pierwszeństwo ma ten z lewej. Proponuję rozszerzyć to pierwszeństwo z lewej na całe skrzyżowanie. Wtedy pojazd wyjeżdżający z ronda (doskonale widoczny), podobnie jak szynowe będzie miał pierwszeństwo.UWAGA ! – POGLĄDY KONTROWERSYJNE !

height=”157″ src=”https://www.prawko-kwartnik.com/images/ustap.gif” width=”86″>

4.Wprowadzić ogólnopolski telefon bezpłatny i łatwy w zapamiętaniu do informacji o zagrożeniach na drogach (niebezpiecznych warunkach, sytuacjach, niebezpiecznych uczestnikach, psychopatach) współpracujący z policją i lokalnymi stacjami radiowymi.

997?,112?

5.Naprawić wszystkie koleiny kosztem tych co je wykonali (SAM.CIĘŻ.). Niezwłoczne skierowanie transportu towarowego na trakcję kolejową ( TIR NA PKP). TIR -y są największym zagrożeniem śmiercionośnym na naszych drogach, są największym niszczycielem dróg. Bez uregulowań w tym temacie bezsensowna jest budowa nowych dróg.

TIR na PKP

6.Zrezygnować z zapisu o obowiązku zatrzymania się przed sygnalizatorem warunkowym (zapis o ustąpieniu pierwszeństwa pieszym i pojazdom na swoim kierunku ruchu wystarczy). Rozważyć możliwość zmiany koloru strzałki warunkowej na ŻÓŁTY dla odróżnienia od sygnalizatorów kierunkowych (niektórym się myli sygnał warunkowy z kierunkowym!)

sygnalizator

7.W miarę możliwości przejścia dla pieszych winny być sterowane sygnałami świetlnymi włączanymi przez pieszego w przypadku koniczności. Brak sygnalizacji lub świecące ostrzegawcze umożliwiałby pieszym przechodzenie w dogodnej sytuacji również bez wstrzymywania ruchu pojazdów. Taką sytuację można już uzyskiwać przy zastosowaniu trójkolorowych sygnalizatorów wyłączających się po przejściu pieszego.

Sygnalizatory dla pojazdów dotyczące TYLKO PRZEJŚCIA PIESZYCH nie mogą być takie same jak sygnalizatory stosowane na skrzyżowaniach !

8. Przykładowa tablica przeddrogowskazowa z podaniem numerów dróg najbliżej schematu, podaniem nr szlaku z którego wjeżdżamy, podaniem najczęściej spotykanych kierunków w danej miejscowości, z podaniem miejscowości docelowej (dalszej) dużymi literami i pośredniej (przez) małymi literami, z podaniem CENTRUM jakiego? miasta.

9.System punktów karnych oprócz dotychczasowego stosowania mógłby oznaczać brak zaufania społecznego dla danego uczestnika ruchu – wyrażany przez zgłoszenia wszystkich współuczestników ruchu (ewentualnie posiadających dodatkowe uprawnienia). Sprawca sytuacji zagrażającej życiu swojemu i innych ewentualnie popełniający wykroczenie pow. 6 pkt byłby zgłoszony, nie płaciłby mandatu ale 2 – 3 punkty można by mu było naliczać niezależnie od dowodów wykroczenia (bo to tylko wyrażenie braku zaufania społecznego).
Stosowanie listów ostrzegawczych, wezwania na rozmowy z psychologiem, policjantem ruchu drogowego . … może skutecznie edukować kierujących.
Samo istnienie takiej możliwości będzie studziło niektórych niesfornych uczestników ruchu.

10. Określić dokładnie przestępstwa w ruchu drogowym (przekroczenie prędkości dozwolonej o np 30 km/h też) i jasną odpowiedzialność za ten czyn.
Szerzej stosować krótkoterminowe i całkowite odbieranie prawa jazdy.

III. W SZKOLENIU :
A. UZNANIE, ŻE W RUCHU DROGOWYM JUŻ UCZESTNICZĄ LUDZIE O RÓŻNYM STOPNIU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI.
TEMU NATURALNEMU ZRÓŻNICOWANIU POWINNO BYĆ PODPORZĄDKOWANE SZKOLENIE. A WIĘC TRZY TYPY:
– 1.PODSTAWOWE realizowane w dotychczasowych ośrodkach szkoleniowych,
– 2.ŚREDNIE realizowane w powiatowych ośrodkach dla „asów kierownicy”. Wymagania dla uczestnika to np. posiadanie odpowiedniej kategorii prawa jazdy, bezwypadkowa jazda, roczna niekaralność mandatowa, dobry stan zdrowia, środki materialne. W takiej szkole kierowca poznawałby zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, robiłby kurs ratownika medycznego, poznałby techniki jazdy sprawnościowej. Korzyścią z tego tytułu dla kończących kurs mogłaby być 50% zniżka w ubezpieczeniach komunikacyjnych, 50% zniżka w przypadku mandatu:), możliwość ubiegania się o wyższe kategorie prawa jazdy, itp.
– 3.WYŻSZE – jako typowo rajdowe na zamkniętych drogach.
B. Tworzenie PORD (Powiatowe Ośrodki Ruchu Drogowego) w ramach WORD i Komend Powiatowych Policji, które:
– umożliwiałyby egzaminowanie,
– podnoszenie wiedzy i umiejętności dla zainteresowanych ze swego rejonu.
– skupiając fachowców z różnych dziedzin motoryzacji dbałyby o stan BRD w swoim terenie.
C. DALSZE WNIOSKI:
1.Wykorzystać zyski jakie przynoszą zakłady ubezpieczeń komunikacyjnych przy zmniejszającej się liczbie wypadków do wykonania interaktywnego programu komputerowego, który uczyłby przepisów ruchu drogowego, zachowania w różnych sytuacjach dzieci, młodzieży, kursantów, itd. Takie programy winny być bezpłatne i dostępne dla każdego. Powinny uczyć i bawić zarazem. Moja próba w tym kierunku to WIRTUALNY EGZAMIN.
2.Zorganizować produkcję trenażerów do ćwiczeń znajomości przepisów, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach drogowych, szybkości i prawidłowości reakcji. (Są kraje gdzie dopiero po zdaniu teorii i praktyki na tym urządzeniu jest możliwość wyjechania samochodem w ruch drogowy).
3.Ustalić minimalną cenę za poszczególne kursy prawa jazdy. Obecnie stosowane ceny są poniżej rzeczywistych kosztów szkolenia co ma bezpośredni wpływ na jego jakość i uniemożliwia dalszy rozwój dobrych ośrodków.
Orientacyjną kalkulację można wyliczyć w kalkulatorze
Można określić, że godzina jazdy jest równoważna przebiegowi 25 (30) km lub czasowi 60 minut.
Brak w/w określeń jest powodem, że praca uczciwa jest nieopłacalna. Tolerowanie niedomówień jest przyczyną wzajemnych podejrzeń na styku kursant-instruktor.
Obecny koszt przebiegu 1 km samochodem nauki jazdy jest powyżej 1 PLN a w ciągu godziny można nawet 70 km przejechać – jak to się ma do stawki 35, czy też 40 PLN za godzinę?!!
4…

MOJE RAPORTY:


III.Dziwne i ciekawe , sytuacje nieciekawe.

IV. Raport na temat sygnalizacji świetlnej.

V. Podpatrzone w Izraelu.

VI.Kolizyjność skrzyżowań.

VII.Kolizyjność skrzyżowań o ruchu okrężnym.

VIII.Co znaczy „posiadać pierwszeństwo”.

IX.Jak zachować się na skrzyżowaniu dróg.

X.O poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

XI.O zagrożeniach w ruchu drogowym czyli audyt brd 2012.

XII.O bezpiecznych skrzyżowaniach.

XIII.Analiza znakowania zakrętów bezpiecznych i niebezpiecznych.

XIV.O bezpiecznym zachowaniu się na autostradach i drogach ekspresowych.

XV.O bezpiecznej infrastrukturze w Norymberdze a sytuacja w Polsce.

XVI.O infrastrukturze w Szwecji.

XVII.Co wynika z artykułu 3 Prawa o ruchu drogowym – przepis czy bezpieczeństwo.

XVIII.O ruchu bezkolizyjnym.

XIX.O lustrach, lusterkach w ruchu drogowym – audyt BRD 2015.

XX.O zasadach i znaczeniu używania kierunkowskazów.

XXI.O zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

XXII.O zatrzymaniach pojazdu, postojach – przepisy, praktyka, zagrożenie.

XXIII.Raport na temat manewru wyłączania się z ruchu.

XXIV. Naczepy – zagrożenia w ruchu.

XXV.Opinia o bezpieczeństwie na skrzyżowaniu – Wrocław ul. Żernicka.

XXVI.Audyt systemu komunikacyjnego i BRD w Wadowicach.

XXVII.O zagrożeniach przy szkoleniu i egzaminowaniu.

XXVIII.Warsztaty instruktorów – jak uczyć?.

UWAGA – POGLĄDY mogą być KONTROWERSYJNE !